Oinaanvaara

Koulu | Kuvaaja: Ei tiedossa
Koulu

Oinaanvaara oli kunnan pohjoisin kylä. Sen länsi- ja pohjoispuolella oli Lumivaaran yhteismetsää. Talvisin ja monille kesälläkin tarjosi yhteismetsä tervetullutta työansiota.

Jalkamiehet salvat läpivuotisia hakkuutöitä ja ojitusta sekä metsänparannustöitä. Hevosmiehet talvisin puutavaroiden rahtia. Maanviljelys- ja karjanhoito olivat kyläläisten pääelinkeino. Kylän liikenne suuntautui n. 3 km päässä olevalle Ihalan asemalle, jossa kyläläiset kävivät asioillaan.

Asemalla oli yhteinen meijeri, yhteinen osuuskassa, kauppa ym. yhteistoimintaa sekä yksityisiä liikkeitä ja välillä hyvä tie. Omassa kylässä el ollut kauppaa eikä muitakaan palveluksia, ei myöskään sähköä, mutta puhelin oli Ihalan keskuksenkautta.