Liity jäseneksi

Tervetuloa Lumivaara-museo ry:n jäseneksi tai kannattajajäseneksi!

Huom!

Jäsenmaksut v.2022:
Liittymismaksua ei peritä

Varsinaiset jäsenet ja yhdistykset, esim. pitäjäyhdistykset 60 €/vuosi. Muut yhdistykset 30 €/ vuosi ja henkilöjäsenet 15 €/vuosi.

Kannatusjäsenmaksut v. 2022:

Oikeuskelpoinen yhdistys (rekisteröity) 60 €/vuosi, ei rekisteröidyt yhteisöt 30 €/ vuosi ja henkilöjäsenet 15 €/vuosi.