Harvio

Julun talo | Kuvaaja: Ei tiedossa
Julun talo | Kuvaaja: Ei tiedossa

Harvio oli pieni vauras kylä kunnan itä-osassa Jaakkiman rajalla Laatokan rannikolla, jossa kylän kohdalla lukuisia saaria, joissa muutamissa kylän taloja. Enin osa kylää oli mantereella. Kylä on ikivanhaa asutusaluetta. Siellä oli kuuluisa linnavuori vanhasta asutuksesta todistamassa. Samoin vanha kreikkalaiskatolinen hautausmaa, jota oli käytetty vielä 1870-luvulla. Samoin säässynä, jonka seinien jätteitä oli vieläkin olemassa.

Kylän varsinainen väestö, maanviljelijät, olivat hyvin toimeentulevaa hyvien viljelysmaiden ansiosta ja lisäksi sivuansiona kalastus. Kylässä oli tunnettuja veneenrakentajia, jotka tekivät soutu- ja moottoriveneitä. Muuten veneen teko oli aivan yleistä niin, että melkein joka talossa niitä pystyttiin tekemään, ainakin omiksi tarpeiksi. Erikoista oli, ettei kylässä vuosikymmeniin ollut kunnallisen huoltoavustuksen tarvitsijoita. Kun laivareitti kesällä kulki kylän läpi ja hyväkylätie Kumolaan, kirkonkylään valtion maantielle oli, liikennesuhteet olivat melko edulliset. Kauppaa ei omassa kylässä ollut. Sorolan osuuskassa, perustettu v. 1905, oli yhteinen Jaakkiman Sorolan kylän kanssa. Kylässä oli puhelin, mutta sähköä ei ollut.

Lähde:Karjala-lehti n: 22 v. 1971. Lumivaara-liite