Tue toimintaamme

Siirry verkkokauppaan, tai liity Lumivaara-Museo ry:n jäseneksi, tai kannattajajäseneksi nyt!

Lumivaaran kirkon rakennus ja vihkiminen

 

Lumivaara kuvina

Lumivaaran pitäjä sijaitsi Laatokan luoteisnurkassa Jaakkiman ja Kurkijoen pitäjien välissä. Sen alueet kuuluivat vuoden 1922 loppuun saakka Jaakkimaan.

Lumivaara kuului Viipurin lääniin, Kurkijoen tuomiokuntaan ja Kurkijoen kihlakuntaan. Vuonna 1940 sen asukkaista sai elantonsa maa- ja metsätaloudesta 93 %, teollisuudesta, käsityöstä 2,6% ja kaupasta 2,1 %.

Pitäjän asukasluku oli suurimmillaan n. 6200 1920-luvun loppupuolella (1928). Vuonna 1939 asukkaita oli 4 933.

Lumivaaran pitäjä on kaakosta luoteeseen suuntautuvana 34 kilometriä pitkä ja Tervajärven ja Kumolan kylien kohdalla noin 15 kilometriä leveä. Pitäjän koko pinta-ala on 292,4 neliökilometriä. Kyliä Lumivaarassa oli kymmenen.

Kuvia Lumivaarasta

Lumivaara-Museo

Museon tarkoituksena on luovutetun Karjalan Lumivaaran pitäjän perinteen ja kulttuurin tallentaminen ja siitä tiedottaminen, lumivaaralaisen ja karjalaisen perinteen ja kulttuurin siirtäminen tuleville sukupolville sekä lumivaaralaisten ja heidän jälkeläistensä yhteenkuuluvuuden lisääminen.

 

Lumivaara-Museo