Kostamojarvi

Akkaharjan saha | Kuvaaja: Ei tiedossa
Akkaharjan saha

Kostamojärvi oli Lumivaaran läntisin kylä, joka oli saanut nimensä saman nimisestä kylän keskellä olevasta järvestä. Kylä sijaitsi suurten metsien keskellä, sillä suuri osa Lumivaaran yhteismetsästä ympäröi kylää. Yksityiset tilatkin olivat metsärikkaita.

Liikenteellisesti kylän asema oli hyvä. Sitä sivusi ikivanha valtion maantie ja kaksi kylässä risteillyttä kylätietä. Myöskin v. 1893 valmistunut rautatie kulki kylän läpi. Kylän elämään se huomattavammin vaikutti vasta v. 1909, kun paikkakuntalaisten anomuksesta saatiin kylänkohdalle laituri vaihde, joka v. 1925 korotettiin Akkaharju-nimiseksi pysäkiksi, josta matka Ihalaan ja Elisenvaaraan kumpaankin oli 9 km. Pysäkin avaaminen liikenteelle toi sen ympärille asutusta ja siitä muodostui paljon käytetty puutavara-asema.

Vuonna 1921 perustettiin pysäkin läheisyyteen sahalaitos, huomattavin Lumivaaran teollisuuslaitoksista, joka muutamin keskeytyksin toimi alueluovutuksiin asti. Maanviljelijöitä oli kylän enemmistö, mutta paljon oli metsätöistä ja puutavaroiden parissa eläviäkin. Kaupat, kahvilat ja työväentalo ym. palvelivat ympäröivää kylää sekä Kurkijoen puoleisiakin kyliä. Kurkijokelaisten kanssa yhteisenä toimi osuuskassakin, jonka nimi oli koottu molemmista kunnista Kurkivaaran Osuuskassaksi. Sähköä sai kylä sahalta ja puhelinyhteys oli Ihalan keskuksesta sahalle ja yhteismetsän metsänvartijalle.

Lähde:Karjala-lehti n: 22 v. 1971. Lumivaara-liite