Kylät

Lumivaaran kunnassa oli 10 kylää: Harvio, Huhtervu, Ihala, Kalksalo, Kesvalahti, Kostamojärvi, Kuhkaa, Kumola, Oinaanvaara ja Tervajärvi.

Kansakoulupiirejä oli 11. Kukin kylä muodosti oman koulupiirin ja 11:sta koulupiiri oli Myllykylän koulupiiri. Myllykylä ei ollut virallinen kylä, vaan siihen kuului taloja Kumolan ja Harvion kylistä. Oma koulutalo oli kaikilla muilla paitsi Myllykylässä missä koulu toimi vuokratiloissa.